тридневни

Ученически екскурзии с тръгване от Велико Търново